Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć. Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć.

Biblioteka za pomoć

Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu

Sa kojim kablom se može povezati Tv i Pc?

Popravka

Sa kojim kablom se može povezati TV i PC?

 

 

checkpoint Kontrolna tačka

 

              Za dobijanje slike najboljeg kvaliteta:

 

              Podesite rezoluciju Pc-a na najvišu koju TV može da prikaže.

 

                 * Ukoliko je rezolucija veća nego što TV može da prikaže, slika se neće pojaviti na ekranu TV-a.

                 * Proverite u uputstvu za rukovanje TV-a o rezolucijama koje tv podržava.

 

 

 

 

 

How to fix Rešenja

 

              1. TV i PC povežite DVI kablom:

 

                    1) Koristite DVI(PC) / HDMI (TV) kábelt. HDMI stranu uključite u TV, a DVI u kompjuter.

                    2) Audio kabe priključite u audio port.

                    3) Proverite da li su kablovi pravilno priključeni.

 

                                                 Connect HDMI 1 input on the back of TV                 Connect DVI output on the back of PC

                                                            [HDMI priključite u  TV]                                             [DVI priključite u PC]

 

 

                                     Connect audio on the back of TV             Connect audio output on the back of PC

                                                  [Audio priključite u TV]                                      [Audio priključite u PC]

 

        ØU ulaznoj listi (Input) odredite aktivni HDMI port.

                                                  

                                                 TV external inputs

      

         

          2. Povežite TV i PC HDMI kablom:

 

                    1) Upotrebite HDMI kabl za povezivanje TV-a i laptopa.

                    2) HDMI prenosi ne samo sliku nego i zvuk, bez upotrebe posebnog audio kabla.

              

                                     Connect HDMI 1 input on the back of TV            Connect HDMI output on the back or side of laptop

                                               [Priključite kabl u HDMI 1]                      [Priključite HDMI kabl u  a laptop]

 

                   3) Ukoliko nema zvuka, PC ne šalje audio signal. Za rešenje potražite proizvođača laptopa. 
                       (U slučaju PC-a, proizvožača video kartice).

*Neophodno pitanje