Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć. Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć.

Biblioteka za pomoć

Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu

Da li čujete zvuk alarma koji obaveštava da su vrata frižidera otvorena iako su vrata zatvorena? (Frižider)

Rukovanje

Da li čujete zvuk alarma koji obaveštava da su vrata frižidera otvorena iako su vrata zatvorena? (Frižider)

*Neophodno pitanje