Pomoć Biblioteka

Tema

 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Zašto se usisivač-robot ne vraća na punjač?
  Zašto se usisivač-robot ne vraća na punjač? Pojava Greška - robot se ne vraća na punjač. Uzrok 1. Ako se uređaj ne vraća na punjač, ispisujese greška ER06 na ekranu. 2. Proverite da je punjačslobodan, da okolo njega nema nekih prepreka, a t...
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Zašto robot usisivač ne prelazi preko praga?
  Zašto robot usisivač ne prelazi preko praga? Pojava Robot usisivač ne prelazi preko praga. Razlog Robot usisivač ne prelazi preko praga čija visina prelazi 5 mm, ili jepostavljen držač krpe za brisanje. Rešenje 1. Proverite da li je postavl...
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Šta da se radi ako se robot ne uključuje ili se ne puni?
  Šta da se radi ako se robot ne uključuje ili se ne puni? Pojava Ne uključuje se. Proverite da li je punjač uključen u struju. Isključite ga, zatimponovo uključite. Rešenje 1. Uključite punjač u struju. 2. Držite pritisnuto START/STOP dugme ...
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Kontinuirano čišćenje
  Kontinuirano čišćenje Pojava Čišćenje > Kontinuitrano čišćenje RešenjeRepeat dugme na daljinskom da bi pokrenuli ponovno čišćenje, tom prilikom čućeteglasovnu poruku. 2. Za isključenje, ponovno pritisniteto dugme. Ako tu funkciju ostavite u...
 • Document Contents
  Rešavanje problema
  Mogućnost zaključavanja
  Mogućnost zaključavanja Pojava Dugme / Daljinski > Kako se mogu zaključati dugmad na uređaju? Rešenje 1. Držite pritisnute Turbo iMode dugmad tri sekunde da bi zaključali dugmad. 2. Za otključavanje, ponovo pritisnite navedenu dugmad tri se...
Pogledajte više