Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Sidan av kylskåpet bli varm.

Operation

Orsak

 

För att undvika fuktbildning kring dörren sitter det varma rör monterade i sidan av skåpet. Skåpet kan bli varmare på sidan under sommartid då kondensering blir svårare att uppnå p g a. den högre omgivande temperaturen och skåpet jobbar hårdare.

 

 

Åtgärd

 

När ett kylskåp är nyligen installerat går kompressorn under längre tid för att tillverka kall luft och genererar därför mycket värme. Detta är ett normalt fenomen och är inte en defekt. Under sommaren kan produkten växla mellan att vara kall och varmt beroende på låg värmestrålning. Installera kylskåpet med god luftventilation med minst 5 cm avstånd i bak och sidledes.

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520157

*Precis som ett fordons motor kan bli varmare under sommaren, blir också ett kylskåp varmare i och med högre utomhustemperatur. Se till att det finns ett avstånd mellan produkten och väggarna samt se till att ta bort eventuellt damm. Om det är väldigt varmt kan man placera en fläkt bakom skåpet, riktad mot bottendelen.

*Obligatorisk fråga