Hjälpbibliotek

Ämne

 • Document Contents
  Operation
  Handhavande: Ta loss kylskåpsdörr (utan dispenser)
  Handhavande: Ta loss kylskåpsdörr (utan dispenser) OrsakDörrar kan tas loss för omlokalisering eller förflyttning.Åtgärd① Standard DIOS-kylskåp. → Använd skruvmejsel för att ta bortkylskåpslock. Kylskåpsdörr :Vrid den Y-formade kroken medur...
 • Video Contents
  Felsökning
  Låter kylskåpet mycket? (Kylskåp)
 • Document Contents
  Operation
  Handhavande: Byta filter.
  Handhavande: Byta filter.OrsakFrämmande material kan förekomma I vattnet om vattenfiltret bytts ut men intespolats igenom, vattenfilter inte blivit bytt på väldigt länge eller omdispenser inte använts under en lång tid.ÅtgärdByt filter var ...
 • Document Contents
  Operation
  Sidan av kylskåpet bli varm.
  Orsak För att undvika fuktbildning kring dörren sitter det varma rör monterade i sidan av skåpet. Skåpet kan bli varmare på sidan under sommartid då kondensering blir svårare att uppnå p g a. den högre omgivande temperaturen och skåpet job...
 • Document Contents
  Felsökning
  Hur anväder jag ismaskinen?i
  Hur använder jag ismaskinen? Gör såhärför modeller tillverkade efter R-T873VJCBU(tillverkad 2013), fylls ismaskinen automatiskt med vatten ochisen lagras automatiskt i maskinen. Kylskåpet slutar automatiskta producera is vid en bestämd mäng...
 • Document Contents
  Felsökning
  Varför kommer det ingen is ifrån dispensern?
  Hur gör jag för att få is ifrån isdispensern? Symptom et kommer ingen is ifrån isdispensern. Möjlig orsak Ibland uppstår problem med att få is ifrån dispensern det finns fel mängd vatten i isbrickan eller när ismaskinens arm fastnat. Lösni...
Se mer