Knižnica nápovedy

Téma

 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Na TV nejde zvuk
  <span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>Symptóm<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>Ak nepočujete žiadny zvuk, skontrolujte:1.hlasitosť zvuku nie je na úrovni "0"2. zapnutý"Mute" režim3. reproduktor je...
 • Document Contents
  Používanie
  Spustenie automatického ladenia
  Spustenie automatického ladeniaSymptómZakúpili ste nový televízor alebo sa presťahovali a chcete sledovať anténovýtelevízne vysielanie?RiešenieAk prepojíte TV s anténny káblom do televíznej anténnej zásuvky a spustíteautomatické ladenie, ka...
 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Vstup USB na televízore.
  Vstup USB na televízore.SymptómChcete sledovať obsah z USB zariadenia? RiešenieV závislosti na modele môže byť prehránie z USB podporováné, ale tiež nemusí.※ Ak televízor má USB port a je na ňom napísané "Service only", nepodporujepripojeni...
 • Document Contents
  Používanie
  Zabudli ste heslo?
  Zabudli ste heslo?SymptómMôžete nastaviť/resetovať heslo. Pôvodné/základnéheslo je "0000" a užívateť si ho môže zmeniť. ※ Ak ste zabudli heslo, môžete ho inicializovat prostredníctvom zákaznickéhoservisu. Dôkladne nastavte heslo. ※ Dôkladne...
 • Document Contents
  Používanie
  Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?
  Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?Symptóm Môžete si nastaviť/resetovat heslo. Pôvodné heslo je "0000" aužívateľ si ho môže zmeniť. ※ Ak ste zabudliheslo, môžete ho inicializovat len prostredníctvom zákaznického servisu.※ Skontrolujte : Zab...
 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Úroveň hlasitosti je na každom kanály je iná?
  Úroveň hlasitosti je na každom kanály iná?SymptómAk je rozdiel v úrovni hlasitosti na jednotlivých kanáloch, bez zvýšeniaalebo zníženia zvuku, skontrolujte, či "Automatické nastavenie hlasitosti" jezapnuté.- Ak používate set-top box, automa...
Zobraziť viac