Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Žiadny signál

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 02/11/2012

Objavilo sa na obrazovke hlásenie „Žiadny signál“?

 

▶ Skontrolujte zapojený kábel. Ak signál stále nenaskočí, objaví sa hlásenie „Žiadny signál“

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500