Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Tlačidlo nefunguje

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 02/11/2012
Objavilo sa na obrazovke hlásenie „Blokovanie tlačidiel“?

 

▶ Funkcia blokovania tlačidiel sa nastavuje iba diaľkovým ovládaním (tlačidlo na zapnutie a vypnutie však funguje)
[Ako zrušiť nastavenie]
① Menu → Všeobecné nastavenia → Blokovanie tlačidiel → Zvoľte vypnutie blokovania tlačidiel („OFF“)

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500