Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavení oblíbených kanálů (Smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/08/2015
 
Nastavenie obľúbených kanálov. (Smart) 
 
Nastavenie obľúbeného kanálu
 

Smart  è Nastavenie   è Kanály è Úprava kanálov

 

1. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a zvoľte Nastavenie.

2. Zvoľte kanál.

3. Vyberte možnosť Upraviť kanály.

4. V editore kanálov, nastavte kánály, které chcete ako obľúbené

 

 

Použitie obľúbených kanálov
 

Smart  è Zoznam kanálov

 

Zobrazí sa zoznam kanálov.

Vyberte si zoznam a zistite, či boli obľúbené kanály pridáné do zoznamu.

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500