Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie zvuku Smart Sound (SMART)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/08/2015
Nastavenie zvuku Smart Sound (SMART)
 
 
Smart Sound
 

Smart  è Nastavenie è Zvuk è Smart Sound Nastavenia

 

V závislosti na typu obsahu, bude zvukový režim  automaticky upravený tak, aby tvoril najlepší zvukový efekt.

Ak použijete SMART nastavenia zvuku, režim zvuku Virtual Surround Plus a Clear Voice budú automaticky

upravené.

 

 

Virtual Surround Function

 

Smart  è Nastvavenia è Zvuk è Virtual Surround Plus

 

Exkluzívna Zvuková technologia LG dodává stereofonny zvuk 5.1 živých kanálov z dvoch reproduktorov.

Keď je Clear Voice ll zapnutá, Virtual Surround Plus nebude vybrany.

 
Clear Voice II Function
 

Smart  è Nastavenia è Zvuk è Clear Voice II

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500