Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie zvuku a režim zvuku (smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/08/2015
Nastavenie zvuku a režim zvuku (smart)
 
Základené nastavenia zvuku 

Smart è Nastavenia è Zvuk è Režim zvuku

TV je nastavená na hodnotu aby mala lepší zvuk v závislosti na zvolenom režimu zvuku.

 

Normálny

- Zvuk vhodný pre všetky videá.

 

Hudba / Filmy / Sport / Hry

- Vychutnajte si zvuk, ktorý odpovedá typu videa.

 

Uživatelské nastavení

- Nastavenia uživatelského nastavenia ekvalizéru aký chce mať užívateľ požadovaný zvuk

 

Detailné nastavení zvuku

Smart è Nastavenia è Zvuk è Režim zvuku è Uživatelský equalizer

Ako prvé zmente režim zvuku  na nastavenie užívateľa.


100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz

- Kontrola Hertz nastavenia ekvalizéru.


Inicializácia

- Inicializujte ekvalizér, aby mal základnú hodnotu.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500