Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Připojení digitálního zesilovače

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 08/09/2015

 

Pripojenie digitálneho zosilovača

 

Pripojte vstupný konektor digitálneho zosilovača a otický výstupný konektor televízoru s optickým káblom

  - Výstup z digitálneho zosilovaču by mal podporovať formát zvuku. 

  - Dolby Digital je systém priestorového zvuku pre divadlá.


Pripojte zariadenie k digitálnemu konvertoru Dolby alebo zosilovač 5.1 pre najlepší zážitok.

 

 

 

Ako to používať

Pri pripojení ´k systému domáceho kina pomocou káblu HDMI alebo pripojenia k externému zvukovému zariadeniu,

nastavíte reproduktor televízie ako externý reproduktor takto. Keď zvuk TV a systém domáceho kina alebo externého zariadenia

pracujú v rovnakú dobu, bude vytvorené echo.

 

1. Stlačte tlačidlo Nastavenie a potom zvuk. Vyberte Výstup reproduktoru Stiskněte tlačítko 「optický digitální / HDMI ARC」.

 

 

 

2. Zapnite pripojené zariadenia  

 

   - Označené v návode na použitie audio zariadenia, ktoré sa pripojujú. 

   - Pred pripojením tohoto produktu k iným zariadeniam, vypnite všetky zariadenia vytiahnite zástrčku. 
   - Nastavte hlasitosť zvuku príjmača, zvukový výstup tohoto výrobku má širokopásmové pripojenie. 

     Náhly prenikavý zvuk môže poškodiť reproduktor.

   - Pripojenie「optický digitální výstup zvuku」 do terminálu s digitálnym zvukovým vstupom digitálneho zosilovaču
     a pripojenia zvukového vstupu televízie na analogový zvukový výstup konektoru digitálneho zosilovača vytvorí
     smyčku a poškodí kvalitu zvuku. Odstraňte jednu z dvoch prípojok (rovnaké pre domáceho kina).

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500