Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nejde obraz, je počuť len zvuk pri modeloch TV so satelitným prijímačom.

Riešenie problémov

Žiadny obraz na modeloch so satelitným tunerom po zapnutí prijímača

 

 

Na TV nie je vidieť žiadny obraz. Zvuk je však počuteľný.
Stáva sa to, ak sa TV vypne a o pár minút opätovne zapne.
Je to vyriešené, keď sa TV odpojí od elektrickej siete a znovupripojí.
Nestáva sa to, ak je TV dlhší čas vypnutý.

 

[Zoznam modelov]

xxCS460S-Zx, xxLS340S-Zx, xxLS359S-x, xxLS350S-Zx,

xxLS560S-Zx, xxCM960S-Zx, xxLM340S-Zx, xxLM580S-Zx

xxLM585S-Zx, xxLM611S-Zx, xxLM615S-Zx

 

 

*Required question