Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nejde obraz, je počuť len zvuk pri modeloch TV so satelitným prijímačom.

  • Iné
  • Žiadny signál/čierna obrazovka/žiadny obraz
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 04/09/2015

Žiadny obraz na modeloch so satelitným tunerom po zapnutí prijímača

 

 

Na TV nie je vidieť žiadny obraz. Zvuk je však počuteľný.
Stáva sa to, ak sa TV vypne a o pár minút opätovne zapne.
Je to vyriešené, keď sa TV odpojí od elektrickej siete a znovupripojí.
Nestáva sa to, ak je TV dlhší čas vypnutý.

 

[Zoznam modelov]

xxCS460S-Zx, xxLS340S-Zx, xxLS359S-x, xxLS350S-Zx,

xxLS560S-Zx, xxCM960S-Zx, xxLM340S-Zx, xxLM580S-Zx

xxLM585S-Zx, xxLM611S-Zx, xxLM615S-Zx

 

 


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500