Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Neboli nájdené žiadne kanály

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 08/09/2015

 

Neboli nájdené žiadne kanály

 

Je to zvyčajne spôsobené tým,  dokončí vyhľadávanie kanálov.
Dôležitá poznámka: štruktúra kanálov v LG televízii je rozdelená do 4 častí (DTV, TV, CADTV, CATV).
Tieto kanály budú zobrazené spoločne v rámci tunera v súčasnej dobe na televízii.

napríklad:
TV prejde cez všetky CADTV stanice pred tým, kým začne prechádzať CATV stanice.
To znamená, že televízor môže prechádzať kanály medzi 2 a 79 na CADTV tunery,

potom skočil späť na kanál 2 a začal prechádzanie CATV tunera.

Je dôležité vedieť, ktorý tuner sa v súčasnej dobe používa na zobrazenie kanálu.
Toto overíte pomocou tlačidla "Info" alebo "Enter" na diaľkovom ovládači LG.

 

Zkontrolujte typ pripojenia

 

Aby Vaša televízia našla stanice, musíte byť pripojení pomocou tuneru televízie a nie set-top-boxu.
Ak je použitý set-top-boxu, budete musieť kontaktovať svojho poskytovateľa káblovej alebo satelitnej služby pre ďalšiu pomoc

Ak používate koaxiálny kábel priamo zo steny do televízie, zaistite aby kábel bol pevne a bezpečne pripojený k televízii.

Bude potrebné zabezpečiť, aby televízor bol naladený na kanál 3 alebo 4 pre príjem staníc.

Vykonajte skonovanie kanálov


Skenovanie kanálov je nutné použiť pri anténe alebo pri koaxiálnom kábly zo steny.
Ak je použitý kábel alebo  satelitný sot-top-box, tuner televízie nie je v prevádzke a nebude hľadať žiadne kanály.
Uistite sa, že anténa alebo kábel je pripojený priamo na zadnej strane televízora.

Stlačte tlačidlo Home alebo Menu na diaľkovom ovládači
Vyberte možnosť Nastavenie -Výber kanálov - Automatické ladenie - Štart

Poznámka: Je dôležité, aby sa skenovanie dokončilo na 100%.

Ak zariadeniu nie je dovolené vyhľadávať všetky dostupné stanice, nastovit to môžete v zozname kanálov

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500