Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[TV] Žiadny signál / Čierna obrazovka / Žiadny obraz

Riešenie problémov

 

Žiadny signál / Čierna obrazovka / Žiadny obraz

 

Ak televízia zobrazí čiernu obrazovku alebo sa zobrazí správa "Žiadny signál",zvyčajne je to kvôli použitiu nesprávneho vstupu.

 

Zkontrolujte napájanie

 

Skontrolujte napájanie zapnutím televízie.
Stlačte tlačidlo MENU, keď je televízor zapnutý a skontrolujte či pracuje správne.
Použite tlačidlo menu pre testovanie.
Ak sa ponuka nezobrazí, keď je televízia zapnutá, obráťte sa na servisné stredisko.

Skontrolujte iné vstupy

 

Je DVD / Blu-ray prehrávač, herný systém, alebo iné zariadenie pripojené k televízii.
Prepnite vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie, či je zobrazený obrázok.
Zapnite externé zariadenie.

 

Použitie kabelu HDMI

 

Ak je použitý HDMI a SIMPLINK je zapnutý, môže sa stať, že televízia zobrazí správu žiadny signál pri ručnom zapnutí vstupov na televízii.
SIMPLINK vypnete stlačením tlačidla SIMPLINK na spodnej lište LG diaľkového ovládača.

 

Použitie káblového alebo satelitného vysielania vo vysokom rozlíšení

 

Pokiaľ ano:

 

Zapnite externé zariadenie (stlačte tlačidlo napájania na externom zariadení), aj keď to vyzerá, že je
viac než pravdepodobné, že komponent alebo HDMI káble sú používané.

Uistite sa, že káble sú správne zapojené do televízie a extérneho zariadenia.
Ak používate káble, uistite sa, že farebné konektory sú správne zapojené.

Ak je použitý HDMI, pripojte kábel konektora HDMI.
Prepnite vstup televízie na komponentný alebo HDMI stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládači.
Môže byť potrebné upraviť rozlíšenie externého zariadenia v závislosti na použitých kábloch.
Rozlíšenie je možné nastaviť pomocou tlačidiel.

Na prednej strane káblového satelitného prijímača, prípadne možnosť ponuky HD kábel / Satelit.

Rozlíšenie by malo byť minimálne 720p.
V opačnom prípade bude potrebné kontaktovať káblového / satelitného sprostredkovateľa.

Pokia

Pokiaľ nie:

 

Zapnite externé zariadenie (stlačte tlačidlo napájania na externom zariadení, aj keď to vyzerá, že je zapnuté).
Vyberte správny vstup alebo kanál.
Prepnite TV vstup do AV alebo video stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládači, ak sú použité prepojenia červená / biela / žltá.
Pokúste pripojiť iné externé zariadenie použitím rovnakých káblov a rovnakých vstupov otestujete televíziu.

 

 

 

*Required question