Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie obrazu v Režime obraz (smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

 

Nastavenie obrazu v Režime obraz (smart)

 

 

Smart  è Nastavenia è Obraz è Režim obrazu

Vyberte najlepší režim obrazu pre prezeranie vašich záznamov.

 

 

Živý

Zvýšenie kontrastu, jasu a ostrosti zobrazenia  živého obrazu.

 

Štandard

Zobrazuje snímky v štandardných úrovniach kontrastu, jasu a ostrosti.

 

Eco

Funkcia Energy Saver mení nastavenie na televízore, aby sa znížila spotreba energie.

 

Film / Hra

Zobrazí optimálny obraz pre filmy a hry.

 

Expert

Menu pre nastavenie kvality obrazu, ktoré umožňuje odborníkom a amatérom, aby si čo najlepšie užili sledovanie televízie. Toto menu
je certifikované ISF a pre odborníkov je na vylepšenie obrazu (ISF logo možno použiť iba na ISF-televízore s certifikovanou jednotkou.).
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

 

POZNÁMKA


V závislosti od vstupného signálu, je k dispozícii rad režimov obrazu ktoré sa môžu líšiť.
Expert je možnosť určená pre odborníkov, ktorí vylepšujú detailné nastavenie a úpravu obrazu,  všeobecne nemusí byť viditeľná.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500