Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 2.0 )

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 2.0 )


symptom Symptom


Primárne je rodičovský zámok nastavený na 0000.
■ Ak dôjde k zmene PINu a užívateľ ho zabudne, je nutné vykonať reset rodičovského zámku.how to fix Riešenie


Postup pre reset rodičovského zámku je nasledovné:
1) Stlačte tlačidlo domov (Home alebo Smart) na ovládači. 

2) V pravom hornom rohu kliknite na ikonu "ozubeného kolieska" (Nastavenie).
3) Na ľavej strane zvoľte záložku "Bezpečnosť".
4) Potom, čo kliknete na danú záložku (ikona zámku), stlačte tlačidla na ovládači v tomto poradí: P +, P +, P-, P +.
5) zobrazí lišta pre zadanie hlavného PINu. Tu zadajte sekvenciu 0313.
6) PIN je teraz nastavený na 0000.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500