Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Žiadny obraz ani zvuk

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/06/2016

Žiadny obraz ani zvuk.


Symptóm

Žiadny obraz, ani zvuk.


 Riešenie

1. Ak televízor nie je zapnutý, skontrolujte tlačidlo pre zapnutie.


Ak je televízor vypnutý pomocou ďiaľkového ovládača, zapnite ho tlačidlom na diaľkovom ovládači.
(Ak je televízor vypnutý hlavným tlačidlom na TV, nie je možné ho zapnúť pomocou diaľkového ovládača.)
Umiestnenie hlavného tlačidla sa môže líšiť v závislosti na modeli.


2. Ak sa televízor nezapne, skontrolujte napájací kábel na zadnej strane televízora.


Dotlačte prívodný kabel na zadnej strane televízoru.
Skontrolujte pripojeníe prívodného kábla k zásuvke.
Ak využívate viacpočetnú zásuvku, alebo rozdvojku, skontrolujte, či ostatné zariadenia,ktoré sú k nej pripojené, fungujú.

※ Při čistení zariadenia môže dôjsť k odpojeniu prívodného kábla.


3. Ak sa na obrazovke nezobrazí žiadny televízny signál, stlačte tlačidlo input, aby ste sa dostali do možnosti prepínania vstupov. Prepnite televízor na Vami zvolený vstup.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500