Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nastavenie režimu Automatického ladenia

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/06/2016

Nastavenie režimu automatického ladenia


Symptóm

Ne - Smart TV

Nastavenie režimu automatického ladenia

 

 Riešenie

Ako spustiť automatické ladenie

※ Postup sa môže u jednotlivých modelov TV líšiť


[Menu][Kanály][Automatické ladenie]


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>


Smart TV pred rokom 2013


Menu → Nastavenia → Kanály → Automatické ladenie → Štart


</span>
Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500