Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nejde obraz ani zvuk, aké je riešenie?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Nejde obraz ani zvuk, aké je riešenie?


Symptóm

Žádný obraz a zvuk


 Riešenie


1. Ak sa Vám nedarí výrobok zapnúť, skontrolujte tlačidlo napájania výrobku.

Ak sa Vám nedarí televízor zapnúť diaľkovým ovládačom, stlačte tlačidlo napájania na TV a potom znovu vyskúšajte televízor zapnúť pomocou diaľkového ovládača.

(Ak vypnete televízor tlačidlom napájania, nie je možné potom televízor zapnúť diaľkovým ovládačom)

Typ a umiestnenie vypínača sa môže líšiť v závislosti na modelovej rade TV.2. Ak sa Vám nedarí zapnúť napájanie, skontrolujte pripojenie napájacieho kábla na zadnej strane TV.

Skúste stlačiť napájací kábel na zadnej strane TV.
Pokúste sa ho pripojiť pevne.

Skontrolujte, či iné zariadenia na rovnakej zásuvke sú pod prúdom.

※ Prívodný kábel môže byť uvoľnený, alebo odpojený3. Ak je na obrazovke pri zapnutí/vypnutí tlačidla napájania, alebo zmene kanálu text, skúste stlačiť tlačidlo "Input" na diaľkovom ovládači pre pripojenie.


 


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500