Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Tv nerozpozná USB zariadenia

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/07/2016

TV nerozpozná USB zariadenia


Symptóm

Chcete sledovať súbory zo zariadenia USB?


 Riešenie

V závislosti od modelu televízora môže aj nemusí podporovať prehrávanie súborov zo zariadení USB.

※ Ak má televízor USB vstup ktorý je označený "USB service only", nepodporuje prehrávanie súborov z USB zariadenia.

<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: 굴림; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; text-combine: letters;">


 Vložte USB Flash disk alebo externý pevný disk do portu USB.


② Pokiaľ je USB zariadenie automaticky rozpoznané, zobrazí se menu. V prípade že nie, vyberte zariadenie USB v ponuke vstupov.


③ Pokiaľ je automaticky rozpoznané, objeví se na obrazovke zoznam videí, obrázkov a hudby.


④ Pokiaľ zvolíte obsah ktorý chcete prehrať, prehraje sa.


</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500