Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Televízor sa zapína / vypína automaticky

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Televízora sa zapíná/vypíná automaticky


 Symptóm


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> <p>Chcete si nastaviť časovač vypnutie / zapnutie televízora v určitú hodinu?

Môžete tak urobiť v nastavení televízora pomocou funkcie zapnutia / vypnutia časovača.

Ak chcete využiť túto funkciu, musí byť nastavený v televízore aktuálny čas.

</p>


</span>Riešenie


nie Smart TV

1. Čas zapnutia

 
[Menu] → [Čas] → [Čas zapnutia]

- Opakovanie: [raz], [vyberte deň], [denne], [pondelok-piatok], [Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]

- Hodina, minúta: Nastavte hodinu a minútu.

- Vstup: Vyberte vstup, ktorý bude prehrávaný po zapnutí televízora.

(Ak používate set-top box, vyberte vstup, ktorým je set-top box pripojený)

- Kanál: Vyberte kanál, ktorý sa má prehrať po zapnutí televízora.

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je vstup na televízore nastavený a musí zvoliť kanál z DSTV / TV / DTV / TV kábel.
(V prípade set-top boxu nie je možnosť výberu kanálov k dispozícii.)

- Zvuk: Nastavte úroveň hlasitosti televízora po jeho zapnutí.
(0 ~ 100)

※ Ak je pripojenie externým vstupom, HDMI, komponentným, TV sa automaticky zapne. Ale v prípade, že externé zariadenie (set-top box) je vypnutý, sa na obrazovke TV zobrazí správa "nie je signál" a po 15 minútach sa televízor automaticky vypne.


2012 ~ 2013 smart TV

[Home] alebo [Setting menu] → [Nastavenia] → [Čas] → [čas zapnutia]

- Opakovanie: [raz], [vyberte deň], [denne], [pondelok-piatok], [Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]

- Hodina, minúta: Nastavte hodinu a minútu.

- Vstup: Vyberte vstup, ktorý bude prehrávaný po zapnutí televízora.

(Ak používate set-top box, vyberte vstup, ktorým je set-top box pripojený)

- Kanál: Vyberte kanál, ktorý sa má prehrať po zapnutí televízora.

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je vstup na televízore nastavený a musí zvoliť kanál z DSTV / TV / DTV / TV kábel.
(V prípade set-top boxu nie je možnosť výberu kanálov k dispozícii.)

- Zvuk: Nastavte úroveň hlasitosti televízora po jeho zapnutí.
(0 ~ 100)

※ Ak je pripojenie externým vstupom, HDMI, komponentný, TV sa automaticky zapne. Ale v prípade, že externé zariadenie (set-top box) je vypnutý, sa na obrazovke TV zobrazí správa "nie je signál" a po 15 minútach sa televízor automaticky vypne.


 2.Čas Vypnutí

Ne Smart TV

[Menu] [Nastavení] [Čas] [časovač vypnutí]

- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]

- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.

※ Pokud používáte set-top box, TV se vypne v nastaveném čase, napájení set-top boxu není vypnuto ve stejný čas.

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>[Home] nebo [Setting menu] [Setting] [čas] [Off time]


2012~2013 smart TV


- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]


- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.


Pokud používáte set-top box, TV se vypne v nastaveném čase, napájení set-top boxu není vypnuto ve stejný čas.
</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500