Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Firmware pre riešenie problému miznutie, prehadzovanie pozícií programov u Skylink

  • Iné
  • Chýbajúce kanály
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 19/04/2013

Firmware pre LCD TV:

LM620S

LM649S

LM660S

LM669S

LM671S

LM765S

LS570S

LS575S

Návod: Súbor stiahnite do vášho PC, rozbaľte a súbor vložte do zložky "LG_DTV", ktorú vytvoríte. Zložku LG_DTV vložte na USB flash disk, ktorý po tej pripojte k TV. TV zapnite a spustí sa inštalácia. Po dokončení inštalácie TV vypnite a opäť zapnite. TV nastavte do východzieho nastavenia (Home -> Nastavenia -> Možnosti -> Obnoviť výchozí). Po tej je nutné opätovne naladiť programy.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500