Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Diaľkový ovládač Magic Motion (M4) nepracuje správne, ukazovateľ reaguje nesprávne.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

■ Príznak
Diaľkový ovládač Magic Motion (M4) nepracuje správne, ukazovateľ reaguje nesprávne.

 

■ Dôvod

Magický diaľkový ovládač má vyššiu spotrebu batérie, než bežné diaľkové ovládače, pretože je v neustálom spojení s TV.


Riešenie problémov
- Ak televízor zobrazuje informáciu o nutnosti výmeny batérie, urobte tak.
- Zobrazí ak sa OSD, potom to znamená, že zostáva 40% kapacity batérií
- Batérie je potrebné vymeniť do jedného mesiaca


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500