Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie je zapnuté, ale indikátor napájania nesvieti.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 25/07/2016

Napájanie je zapnuté, napriek tomu kontrolka nesvieti

Symptóm  

Aj napriek tomu, že napájanie je zapnuté, kontrolka napájania nesvieti.

Aj keď bol televízor vypnutý pomocou diaľkového ovládača, indikátor napájania neukazuje nič.

※ Umiestnenie indikátora napájania sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora a LG logo alebo červená dióda sa zobrazujú v strede alebo v pravom dolnom rohu.

 Riešenie

Ak je pripojenie napájacieho kábla a napájania zo siete v poriadku, skontrolujte nastavenia ako je uvedené nižšie.

※ Môže sa líšiť v závislosti od modelu.

[Menu] → [SETTINGS] → [Nastavenia] → [Indikátor napájania] → [Standby dióda]: Zapnuté

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


Smart TV ‘12~13

[Menu] [SETTINGS] [Nastavenia] [Indikátor napájania] [Standby dióda]: Zapnuté


</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500