Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zvuk počuť, ale obraz nie je

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/07/2016

 Zvuk počuť, ale obraz nie je


Symptóm

OLED, LED, LCD, PDP výrobky vyžadujú určitý čas na zobrazenie obrazu.


 Riešenie

Skontrolujte, či sa na obrazovke zobrazí logo LG po zapnutí televízora.

Ak používate set-top box, skontrolujte či je zapnutý.

※ U niektorých OLED TV a vybraných modelov, sa logo LG na obrazovke neobjavuje.

Nižšie uvedené príznaky treba nechať skontrolovať servisným technikom.

1. Pohotovostná dióda bliká po dobu 30 sekúnd alebo po vypnutí napájania bliká, prípadne cvaká v zadnej časti televízora.

2. Zvuk funguje v poriadku, ale neobjaví sa žiadny obraz ani ponuka nastavení po stlačení tlačidla MENU na diaľkovom ovládači.

[Poznámky]

PDP.LCD, LED TV: Počas 10 sekúnd

※ LCD TV: 17sec. ~ 20sek. (Kým sa bezdrôtovo nepripoja)
     OLED TV: počas cca 15sek.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500