Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Správa pamäte v LG G4

 • Iné
 • Iné
 • Používanie
 • Tablety, Telefóny
 • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Správa pamäte v LG G4

 

Function Správa pamäte v LG G4

 

             Správna správa pamäte môže zlepšiť výkon telefónu i redukovať spotrebu batérie.

                 Poznámka: niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti od použítého softwaru, alebo poskytovateľova služieb.


          1. Smart Cleaning

 

                 Je možné spracovať pamäť telefónu pomocou zmazania dočasných súborov, stiahnutých súborov, alebo odinštalácie aplikácií, ktoré neboli dlhší čas využívané pomocou položky  Smart cleaning  

 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie    > Nastavenia  > Všeobecné  > Smart cleaning

                 ② Vyberte  Dočasné súbory, alebo súbory RAW, Stiahnuté súbory, alebo nepoužívané aplikácie.

                 ③ Označte     súbory, cache, alebo aplikácie,  ktoré chcete odstrániť, alebo odinštalovať , ťuknite na  Vyčistiť, potom Áno  pre zmazanie vybraných dát.

                 Poznámka: Tento proces sa nedá zvrátiť. Všetky dáta budú odstránené, akonáhle potvrdíte výber tlačidlom Áno. Aplikácie je možné znovu stiahnuť opäť z Google Play obchodu.. Zložka Stiahnuté súbory môže obsahovať i dáta, uložené na SD karte.

                

                 Smart Cleaning Nastavenia

                 ① V aplikácii  Smart cleaning, ťuknite na kontextové menu   > Nastavenia

                 ② Ťuknite na  Interval notifikácií pre nastavenie času, kedy sa má objaviť informácia o čistení.

                 ③ Ťuknite na  Čas pre nepoužívané aplikácie  pre nastavenie času informácie, po akom čase nepoužívania aplikácie sa má zobraziť informácia.

 
          2. Súborový manažér  
 

                 Pomocou súborového manažéra je možné prehliadať súbory uložené v telefóne.

 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie   > Súborový manažérICON

                 ② Vyberte si kategóriu súborov  (Všetky súbory, Hudba, Obrázok, Video, Dokument) alebo zvoľte Cloud.

                      Poznámka: Možnosť  Cloud nie je dostupná vo všetkých modeloch

                 ③ Ťuknite na zložku, ktorú chcete otvoriť. Podržte dlhšie prst na zložke, ak si želáte rozšírené možnosti.

 

                 Všetky dostupné možnosti

                 ICON Ťuknite na  Vytvoriť novú zložku.

                 ICON Ťuknite na presunúť pre presun súborov, alebo zložiek

                 ICON Ťuknite na kopírovať.

                 ICON Ťuknite na Zmazať.

                 ICON Ťuknite na zobrazenie kontextového menu

                 Note: Pokiaľ si želáte presunúť súbory z inej zložky, je to potrebné spraviť pri zobrazení zložky Všetky súbory.

                            Nie je žiadna možnosť presunúť súbor, ak sa nachádzate v zložke Hudba, Obrázok, Video, alebo Dokumenty.

 

          3.  Úložný priestor 
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie  > Nastavenia  > Všeobecné > Úložný priestor ICON

                 ② Observe which area is consuming your memory. Zistite, čo zaberá najviac miesta

                 ③ Odstráňte súbory pre zväčšenie voľného miesta

 

                 Niektoré základné kroky pre zvýšenie úložného priestoru:

   

                 ① Zmažte nepotrebné textové správy (SMS) alebo obrazové správy (MMS)

                      - Z domovskej obrazovky zvoľte Aplikácie

                      - Ťuknite na  Správy.

                      - Podržte prst na správe, ktorú chcete vymazať.

                      - Ťuknite na  Zmazať.

                 ② Presuňte médiá do počítača a odstráňte ich z pamäti telefónu.

                 ③ Odstráňte cache,  cookies, alebo históriu vo webovom prehliadači


                       Čistenie individuálnych aplikácií:

                      - Ťuknite na Aplikácie

                      - Ťuknite na požadovanú aplikáciu

                      - Ťuknite na  Vymazať cache.

                      - Ťuknite na Vymazať údaje.

 

                      Čistenie všetkých aplikácií

                      - V menu Úložný priestor, ťuknite na Vymazanie vyrovnávacích pamätí 

                      - Ťuknite na  OK pre vyčistenie dát všetkých aplikácií.

 

                 ④ Správa aplikácií.

                      - V menu Úložný priestor, ťuknite na Aplikácie

                      - Presuňte sa na zoznam Stiahnuté aplikácie

                      - Vyberte požadovanú aplikáciu 

                      - Ťuknite na Odinštalovať a potvrďte OK

                      Note: Niektoré aplikácie sú predinštalované, ich odinštalovanie ich len vráti do povodných nastavení.

                 ⑤ Zmazanie histórie volaní.

                      - Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie > Telefón ICON

                      - Ťuknite na  Protokoly hovorov 

                      - Ťuknite na  Kontextové menu ICON

                      - Ťuknite  Vymazať všetko.

                      - Ťuknite na  Áno.

 

          4. Správca aplikácií  
 

                 V správcovi aplikácií je možné vidieť stiahnuté aplikácie, dostupnú pamäť, presúvať aplikácie na SD kartu, zastaviť bežiace procesy,  resetovať nastavenia aplikácií a ďalšie úpravy.

                 Pre správcu aplikácií:  z domovskej obrazovky , ťuknite na  
Aplikácie  > Nastavenie    > Všeobecné > Aplikácie

                 Správa aplikácií je rozdelená na tieto položky:
                 ① STIAHNUTÉ - zobrazuje všetky aplikácie, ktoré boli stiahnuté spolu s informáciou o mieste, ktoré zaberajú

                      Ťuknite na tlačidlo Späť   pre návrat do základného menu.
                 ② NA SD KARTE - zobrazuje všetky aplikácie, kde je možné dáta preunúť na SD kartu, či už časť, alebo celú aplikáciu

                      -  Pre presun aplikácie na SD kartu, ťuknite na aplikácu zo zoznamu.

                      - Ťuknite na Presunúť na SD kartu.  Tlačidlo sa na chvíľu zmení na šedivé a zobrazí sa Presun pri presune na SD karte.

                 ③ SPUSTENÉ - zobrazuje aplikácie, systémové aj stiahnuté, ako zaberajú miesto v RAM telefónu

                                             Ťuknite na  Kontextové menu ICON > Zobraziť procesy vo vyrovnávacej pamäti pre celkový zoznam aplikácií bežiacich na pozadí.
                 ④ VŠETKY - Zobrazuje zoznam aplikácií, procesov na zariadení.
                 ⑤ ZAKÁZANÉ - zobazuje všetky zakázané aplikácie. Položka nie je vidieť, pokiaľ nie je aspoň jedna aplikácia zakázaná.

 

                 Resetovanie nastavení aplikácií:

                 Tento reset zruší nastavenia zakázaných aplikácií, zakázaných notifikácií, predvolených aplikácií. Žiadne dáta nebudú stratené.

 

                 ① V Správcovi aplikácií, zvoľte záložku Všetky.

                 ② Ťuknite na Kontextové menu  a zvoľte  Resetovanie preferencií aplikácií

                 ③ Ťuknite na  Áno.

 

                 Obnovenie predvolených aplikácií:

                 This will reset the default applications options for select apps. Táto možnosť vyresetuje zvolené aplikácie a ich správanie. Napríklad voľba, či sa pri zvolené URL adresy má otvoriť predvolený webový prehliadač, alebo Chrome.

                

 

                 ① V Správcovi aplikácií: zvoľte  VŠETKY aplikácie.

                 ② Ťuknite na  Kontextové menu ICON a zvoľte  Obnovenie predvolených aplikácií.

                 ③ Ťuknie na  Vymazať  pri aplikácii, ktorú si želáte Obnoviť.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500