Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Aktualizácia telefónu bez použitia PC

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 10/07/2015

Aktualizácia telefónu bez použitia PC 

 

 

check point Pred aktualizáciou

 

           ■ Príprava zariadenia

               - Softwarová aktualizácia vyžaduje istú prípravu zariadenia.


               - Pokiaľ zostávajúca kapacita batérie je nízka, aktualizácia sa nemusí korektne nainštalovať. Je potrebné mať batériu nabitú minimálne na 50%. Prosím, nabite telefón pre spustením aktualizácie.

               -
Je odporúčané vykonanie zálohy pred štartom aktualizácie.

               -
Po aktualizácii nie je možné vrátiť operačný systém ani aplikácie na predchádzajúcu verziu.

 

how to setup Nastavenie

 

           ■ Aktualizácia softwaru

  

               1. Ťuknite na Nastavenia
               
2. Ťuknite na všeobecné

              
3. Vo všeobecných nastaveniach sa presňte na poslednú položku - . info o telefóne 
                   (Aplikácie> Nastavenia
> Všeobecné> Info o telefóne> Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať aktualizácie )

 

                    Mobile Phone Update
              

               4. Centrum aktualizácií 
              
5. Aktualizácia softvéru.

              
6. Zvoľte sťazovanie cez wi-fi, alebo mobilnú sieť. 

 

                    Mobile Phone Update

          

               7. Nainštalujte stiahnutý software.

 

               8. Vypnite telefón a obnovte zo zálohy (neplatí pre zmenu systému na vyšší). 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500