Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

V chladničke nie je dostatočne nízka teplota

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012
Koľko času v prevádzke je potrebné po oprave?

 

▶ Ak sa po otvorení dverí rozsvieti svetlo, je potrebných viac ako 12 hodín, aby sa upravila teplota. Ak sa svetlo nerozsvieti, skontrolujte prívodnú šnúru. 
※ Vložte do mrazničky vodu a skontrolujte, či sa po 2 hodinách vytvorí ľad → ak nie, požiadajte o servisný zásah na mieste.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500