Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Mraznička nefunguje

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Nie je medzi stenou pri zadnej strane prístroja a stenou prístroja príliš málo miesta?

 

▶ Nesprávne chladenie môže byť spôsobené zlou ventiláciou priestoru kompresora. Výrobok neumiestňujte blízko steny a dobre ho ventilujte. Ak nedôjde k žiadnym zmenám, požiadajte o servisný zásah na mieste.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500