Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dvere sa nezatvárajú

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Dvere chladničky sa nezatvárajú?

 

▶ Dverám môžu brániť potraviny uložené vnútri. Odstráňte rozmerné potraviny umiestnené v prednej časti políc a skontrolujte zatváranie dverí.
▶ Skontrolujte obaly potravín, stlačte ich rukami a potom znovu skontrolujte zatváranie dverí.
▶ Ak ste chladničku umývali, skontrolujte uloženie políc a ďalšie.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500