Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Domáci bar sa nezaviera

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Je poškodené zatváranie domáceho baru?

 

▶ Ak bude poškodené zatváranie domáceho baru, požiadajte o servisný zásah
▶ Ak nebude zatváranie domáceho baru poškodené, odstráňte všetky cudzie predmety blízko domáceho baru a očistite gumu v mieste zatvárania domáceho baru

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500