Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prasklina na vnútornej stene

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Ako dlho produkt používate?

 

▶ Malé praskliny vnútri nijako výrazne neovplyvňujú fungovanie výrobku. No ak používate spotrebič dlhodobo, môže to spôsobiť jeho deformáciu. Takže neskôr požiadajte o servisný zásah.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500