Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Informácie, ako používať dávkovač

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012
Chcete informácie o používaní dávkovača?

 

▶ 1. Stlačte spínač dávkovača a vyberte drvený ľad, vodu alebo kocky ľadu
   2. Opakovaným stlačením spínača meníte (drvený ľad) → (voda) → (kocky ľadu)
   3. Nádobou ľahko zatlačte na spínač umiestnený vnútri
   - Zvolená funkcia sa objaví ako obrázok ľadu alebo vody
   - Ľad začne padať po 5 sekundách od zvuku klapnutia Ide o zvuk uzáveru dávkovača ľadu
   -Pri odbere vody alebo ľadu umiestnite nádobu na spínač
   - Pri odobraní nádoby zo spínača môže vystrieknuť voda alebo vypadnúť ľad von

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500