Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Vzdialenosť od steny

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Chcete viac miesta na umiestnenie?

 

▶ Dostatočný priestor okolo spotrebiča je dôležitý. Ak nebude priestor dostatočne veľký, nebude možné ochladzovať teplo z kompresora, čo zníži chladiaci účinok a zvýši účty za elektrinu.
※ Urobte miesto aspoň 5 cm

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500