Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie nie je zapnuté

  • TS: Problémy súvisiace s napájaním
  • Žiadne napájanie
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 02/11/2012
Ostatné zapojené produkty fungujú?

 

▶ Ak sa práčka nenapája, skontrolujte, či nie je vypnutý prívod elektrického prúdu. Skontrolujte aj istič

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500