Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie sa vypne za prevádzky

  • TS: Problémy súvisiace s napájaním
  • Abnormálne vypnutie počas prevádzky
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 02/11/2012
Môžete odpojiť kábel a zase ho zapojiť?

 

▶ Ak je napájanie vypnuté a používate viacnásobný rozvod, vytiahnite z neho kábel a zapojte ho do zásuvky.
   - Kapacita viacnásobného rozvodu môže byť nízka, čo pravdepodobne spôsobuje vypínanie napájania
      Viacnásobný rozvod by mal mať napätie nad 250 V/15 A a nemali by ste používať viac produktov naraz (napríklad mikrovlnnú rúru, žehličku, sušič vlasov a pod.)
▶ Ak je napájanie vypnuté, skontrolujte, či fungujú iné produkty (sušič vlasov, nabíjačka a pod.)
※ Ak sa pri vstavanom produkte nenájde problém s ističom, mali by ste kontaktovať opravára

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500