Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie sa vypne za prevádzky

  • TS: Problémy súvisiace s napájaním
  • Napájanie sa zapne, nebeží
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
Môžete skontrolovať stav ističa?

 

▶ Keď je napájanie zapnuté, skontrolujte funkčnosť → ak nefunguje prívod elektrického prúdu, kontaktujte poskytovateľa energie
※ Ak bývate v byte, kontaktujte správcu domu

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500