Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie sa nevypína

  • TS: Problémy súvisiace s napájaním
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
Môžete odpojiť kábel a za minútu ho zase zapojiť?

 

▶ Ak voda presakuje alebo je vnútri vlhko, odpojte napájací kábel a tlačidlo vysušte sušičom vlasov
※ Pokiaľ možno sušte studeným vzduchom, v opačnom prípade stojte v bezpečnej vzdialenosti

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500