Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

dE (chyba pre otvorené dvierka)

  • Riešenie ďalších problémov
  • Problémy s dverami
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
Objavila sa chyba dE (otvorené dvierka) a práčka nefunguje?

 

▶ Ak sa po druhom ani treťom zatvorení nič nezmení, očistite priestor okolo gumového tesnenia a dvierka znovu zavrite
(ak práčka ani potom nebude fungovať, kontaktujte opravára)

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500