Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Bliká LED svetlo

  • Riešenie ďalších problémov
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
Aké hlásenie sa objavilo? (chyba alebo alarm)

 

▶ UE: Nevyvážené žmýkanie
▶ IE: Žiadna dodávka vody
▶ OE: Vypúšťanie vody nefunguje, ako má
▶ DE: Otváranie/zatváranie dvierok nefunguje, ako má
▶ TE: Snímač abnormálnej teploty
▶ PE: Snímač abnormálnej hladiny
▶ FE: Príliš veľa bielizne
▶ FF: Prívod alebo vypúšťanie vody sú zamrznuté
※ V prípade chyby skontrolujte, kde je problém

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500