Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Všetky svetlá tlačidiel sú zapnuté

  • Riešenie ďalších problémov
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

Všetky tlačidlá svietia?

 

▶ Odpojte napájací kábel a miesta okolo tlačidiel vysušte sušičom vlasov
※Ak budete sušiť horúcim vzduchom, udržujte bezpečnú vzdialenosť 
※Ak je tlačidlo deformované, požiadajte o servis

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500