Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Voda sa nevypúšťa alebo sa prestane vypúšťať

  • TS: Problémy súvisiace s vodou/mydlinami
  • Nevypúšťa/neodstreďuje (oblečenie je príliš mokré)
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

Nenastavili ste iba pranie?

 

▶ Na kontrolu stlačte Napájanie → Žmýkanie → Tlačidlo Štart

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500