Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Počas prania sa bubon neotáča

  • Riešenie ďalších problémov
  • Problémy s bubnom
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

Funguje prívod vody?

 

▶ Ak sa voda neprivádza, znamená to, že je vypnutý kohútik alebo že je zanesený vodný filter
☞ Ako vyčistiť vodný filter
① Vypnite kohútik a odpojte napájací kábel
② Na odmontovanie otočte prívodnou hadicou zapojenou k práčke proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte filter.
③ Vyčistite filter starou kefkou na zuby a vráťte ho späť

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500