Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dvierka nie je možné otvoriť

  • Riešenie ďalších problémov
  • Problémy s dverami
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

Neskúšate dvierka otvoriť pred odblokovaním zámky?

 

▶ Ak skúšate otvoriť dvierka pred odblokovaním zámky, neotvoria sa ani po dopraní. Otvorte dvierka až vtedy, keď zmizne displej na odblokovanie

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500