Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Chcete predĺžiť vypúšťaciu hadicu?

  • Ako nainštalovať a používať
  • Vypúšťacia hadica
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
▶ Pri predlžovaní vypúšťacej hadice: Spojte konce novej vypúšťacej hadice a existujúcej vypúšťacej hadice a upevnite ich kliešťami.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500