Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo mám robiť, ak sa na umývačke zobrazí chybové Hlásenie OE?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Umývačky riadu
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Čo mám robiť, ak sa na umývačke zobrazí chybové hlásenie OE?

 

cause Dôvod

 

- Chyba OE indikuje, žé systém vypúšťania nefunguje správne.
- Skontrolujte, či je  filter vyčistený  a  vypúšťacia hadica je správne nainštalovaná.

              OE error code

 

 

how to fix Ako opraviť

 

       1. Prosím skontrolujte, či vypúšťacia hadice nie je ohnutá, prehnutá či primrznutá.
 
               drain hose bent
 
2. K správnemu vypúšťanie by konice odtokovej hadice mal byť 30cm nad podlahou.
3. Ak je vypúšťacia hadice primrznutá, vypnite prosím vaňu s teplou vodou a rozmrazujte prístroj po dobu 30 minút.
4. Cudzie materiály môžu upchať vypúšťaciu hadicu, v pripade že nie je filter pravidelne čistený.
Prosím vyčistite filter.

               cleaning filter

 

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500