Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4]Čo je chytrá úspora energie?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 22/06/2015

Čo je chytrá úspora energie?

Function Funkcie

          1. Chytrá úspora energie sleduje a kontroluje spotrebu energie v reálnom čase u spustených aplikací. 

              Ak je aplikácia veľmi náročná na využitie energie, zobrazí se Smart Notice karta s doporučeními pre úsporné využitie batérie.

          2. Chytrá úspora energie se vzťahuje len na stiahnuté aplikácie.

          3. Ak aplikácia nie je používaná dlhšie ako jeden mesiac, zobrazí sa Smart Notice karta s oznámením o veľkosti využitých dát aplikácie, batérie

               a zníženie pohotovostnej doby telefónu o viac ako 5%. .

          4. Ak aplikácie nie je riadne ukončená alebo tomu bráni telefón v režíme LCD OFF pri prechode do pohotovostného režimu (režím spánku)               

              Smart Notice karta sa objaví vždy keď sa objaví aj keď nie je aplikácia spustená a nevyužíva batériu.  

          5. Pri znížení kapacity batérie na 15% Android L automaticky spustí Chytrú úsporu energie. ( Ak je táto funkcia v telefóne povolená)

          5.               Smart Notice Smart notice Smart notice

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500