Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Co je Smart Power Saving - chytrý šetriaci režim

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 29/06/2015

Čo je Smart Power Saving - chytrý šetriaci režim

Function Funkcia

          1.Smart Power Saving monitoruje dostupné zdroje pri aplikáciách, ktoré bežia v reálnom čase, aby kontroloval spotrebu batérie.   
             Pokiaľ konkrétna aplikácia spotrebováva  veľké množstvo energie, uvidíte Smart Notice kartu s odporučeniami, ako môžete spravovať batériu.

          2.Smart Power Saving  je určený len pre Vami stiahnuté aplikácie.          

          3. Pokiaľ nie je aplikácia používaná viac ako mesiac a spotrebováva miesto a batériu, alebo je čas zariadenia v zapnutom režime redukovaný o 5% alebo viac, objaví sa upozorňujúca Smart Notice karta.

          4. Pokiaľ nie je aplikácia správne zatvorená, alebo blokuje vypnutie displeja, karta Smart Notice sa zobrazí, i pokiaľ aplikácia momentálne nespotrebováva batériu.

          5. Ak ostávajúca batéria dosiahne hodnoty 15% , nastavenia šetriaceho režimu budú aktívne.

 

              Smart Notice Smart notice Smart notice

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500